Ty te moesz mie wasn wizytwk...
ARCHEOLOG Leszno - Usługi archeologiczne, badania wykopaliskowe, nadzór ARCHEOLOG Leszno - Usługi archeologiczne, badania wykopaliskowe, nadzór

Archeologiczna obsługa inwestycji budowlanych:

- usługi archeologiczne,
- formalności prawno-konserwatorskie,
- prace dokumentacyjno-zabezpieczające,
- reprezentowanie inwestora wobec Konserwatora Zabytków;
- nadzory archeologiczne podczas prac ziemnych, wykopów,
- ratownicze badania wykopaliskowe, sondażowe, wyprzedzające, powierzchniowe;
- przygotowanie wniosku w celu uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

www: archgeo-leszno.pl
tel. 505 375 354

 
 
 
 
ARCHEOLOG Leszno - Usługi archeologiczne, badania wykopaliskowe, nadzór
64-100 Leszno; tel. komórkowy 505-375-354,
e-mail: , www: